Hart voor Lopik gaat voor:

het doorgaan als zelfstandige gemeente
de leefbaarheid van de negen kernen
voldoende woningen voor jong en oud
Een (verkeers)veilige gemeente
Behoud van het mooie landschap
een gemeente met trotse inwoners

Hart voor Lopik gaat voor:

Hart voor Lopik is de enige lokale politieke partij van Lopik. Wij hebben als doel ervoor zorg te dragen dat alle inwoners van de gemeente Lopik in een optimaal leefklimaat en met veel plezier in een van de negen kernen kunnen wonen. Met een luisterend oor naar alle inwoners toe gaan wij aan de slag, waarbij enkel de belangen van de inwoners en ondernemers van de gemeente Lopik tellen. Onderstaand een filmpje met een aantal van onze kandidaten en standpunten:


Wij behartigen de belangen van de inwoners en ondernemers van de gemeente Lopik op politiek onafhankelijke basis zonder dat wij naar de landelijke politiek hoeven te kijken. Dat is het 'Hart voor Lopik'.

Hart voor Lopik tracht haar doel te bereiken door:

  • het actief betrekken van burgers bij de gemeentepolitiek;
  • het houden van openbare bijeenkomsten;
  • het stellen van kandidaten;
  • het vastleggen van concrete doelstellingen in verkiezingsprogramma’s. 

Hart voor de negen kernen

Woningen voor jong en oud

(Verkeers-) veilig

Behoud van het landschap

Trotse inwoners