Verkiezingsprogramma

Hart voor Lopik gaat voor:

 
  • het doorgaan als zelfstandige gemeente;
  • de leefbaarheid van de negen kernen;
  • voldoende woningen voor jong en oud;
  • een (verkeers)veilige gemeente;
  • behoud van het mooie landschap;
  • dicht(er) bij de inwoners;
  • een gemeente met trotse inwoners.

Hart voor Lopik heeft als doel ervoor zorg te dragen dat alle inwoners van de gemeente Lopik in een optimaal leefklimaat en met veel plezier in een van de negen kernen kunnen wonen. Met een luisterend oor naar alle inwoners toe gaan wij aan de slag, waarbij enkel de belangen van de inwoners en ondernemers van de gemeente Lopik tellen. 

Wij zijn de enige politieke partij in de gemeente Lopik. Wij ervaren het als grote meerwaarde dat wij de belangen van de inwoners en ondernemers behartigen op politiek onafhankelijke basis zonder dat wij naar de landelijke politiek hoeven te kijken. Dat is het ‘Hart voor Lopik’. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op de onderstaande link voor ons verkiezingsprogramma: 

Verkiezingsprogramma Hart voor Lopik